Kızgın Yağ Kazanları

Kızgın yağ kazanları sanayide yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan proseslerde ısı transferi için kullanılır.

Kızgın yağ kazanları yatık ve dik tip olarak üretilebilmektedir.

Kazan gövedi ST 37 siyah sac, kazan boruları DIN 17175'e uygun olarak dikişsiz çelik çekme borudur.

Kazan dizaynı Fuel-oil, doğalgaz, Lpg, LNG, kömür diğer alternatif yakıtları kullanmaya uygundur.

İmalat DIN 4745 normunda belirtilen kaideler uygun olarak yapılır.

Ayrıca firmamız ambalaj ve matbaa makinalarının elektrikli olan kurutma sistemlerini kızgınyağ kazanlı sistemlerimize çevirerek fabrikaların maliyetlerini düşürmekteyiz.