Yoğuşma Kazanları

YOĞUŞMA KAZANLARI ve YOĞUŞMA EKONOMİZERLERİ

   Doğalgazın konutlarda ısınma, pişirme ve sıcak su üretilmesinde kullanılırken sanayide kullanım alanları ise daha çoktur. Bu kullanım alanlarının çoğunda ise yanma işlemi gerçekleşmekte olup, egzos  gazı meydana gelmektedir. Atık ısıların geri kazanımı, yakıt giderlerinin düşürülmesi artan enerji maliyetleri açısından kaçınılmaz bir durum olmaktadır.

  Yıllık doğalgaz giderlerinizi incelediğiniz zaman %17 oranın da giderlerinizi düştüğünü bir hesaplayınız ortaya çıkan rakamın cazip gelmesi sizi çok memnun edecektir. Bu aynı zaman da aynı kapasitede ve özellik te 6 konuttan birinin, 6 apartman dan birinin enerji ihtiyaçlarını bedava karşılamak demektir.

   Doğalgazın (CH4) yanması sonucu oluşan egsoz gazının içerisinde ağırlık itibariyle %11.9’ u su buharı oluşmaktadır.Oluşan su buharının  yoğuşması ile açığa 1 kğ sudan çıkan gizli duyulur ısıdan elde edilen enerji yaklaşık 543 kcal’dir.

      CH4+2O2=>CO2+2H2O+Isı (yanma denklemi) 

     Yoğuşma teknolojisi ile gizli duyulur ısıdan enerji elde etmenin yanında yanmamış gaz oranı da büyük bir ölçüde düşmektedir.

      Yoğuşma teknolojisinin yakıt tasarrufu yanın da en büyük faydalarından biri küresel ısınma nedenlerinden olan ve sera gazı etkisine neden olan CO2 salınımlarının azaltılmasıdır. Baca gazı emisyonları düştüğü için çevreye daha az zarar veren emisyonlar oluşmaktadır. Bu emisyonlar Kyoto Protokolünde öngörülen değerleri çoktan sağlamaktadır.

      Yoğuşma teknolojisi kullanılan yerlerde atık gazın çevreye vermiş olduğu gürültü seviyesi de düşmektedir.

Sanayi uygulamalarında yoğuşma sisteminin kullanım alanları çoktur. Proseste kullanılan buhar kazanı, kızgın su kazanı, kızgın yağ kazanı, endüstriyel fırın ve ocaklar, sıcak su kazanı ve kojenerasyon sistemlerinde; dönüş suyunun ısıtılması, kazan besi suyunun ısıtılması, temiz sıcak su üretilmesi, havuz suyu ısıtılması ve brülör yanma havasının ısıtılması başlıca uygulama alanlarıdır.

    Sanayi tesislerinde yoğuşma sistemi uygulamasının uzmanlık gerektiren ayrıntılı mühendis hesaplamaları gerekmektedir.

     Firmanın prosesi ve atık gaz akış kapasitesine göre elde edilen ısının kullanılacağı yerleri seçmek, tesis yatırım maliyetini ve amorti süresini hesaplamak yoğuşma sistemini yapan firmanın görevidir.

     Sanayi uygulamalarında yoğuşma sisteminin amorti süresi 3-9 ay gibi kısa bir zamanda oluşmaktadır. Bu kadar kısa zamanda sisteme ödenen bedelin geri dönmesi yüksek miktarda enerji gideri olan sanayicilerimiz için büyük bir kazançtır.

     Rekabet koşullarının arttığı, kar seviyelerinin azaldığı bir dönemde enerji maliyetlerinin yoğuşma sistemiyle düşürülmesi, küresel ısınma sebeplerinden biri olan CO2 salınımlarının azaltılarak çevreye daha duyarlı bir sistem oluşturulması hem firmanın hem de ülkemizin yararına olacaktır.