Talaş Yakma Sistemleri

TALAŞ YAKMA SİSTEMLERİ

Üretmiş olduğumuz kazanların kapasitesi  100.000kcal/h ile 3.000.000kcal/h kapasite aralığındadır.

Firmamız talaş yakıtlı kazanlar ile (buhar, kızgın su, kızgın yağ, sıcak su ve sıcak hava kazanı) tam otomatik olarak yakma sistemleri kurmaktadır.Özel kazan dizaynı ile yüksek verim sağlanmaktadır.

Yakıt olarak MDF tozu, odun talaşı kullanılabilmektedir.

Baca emisyon değerlerini sağlaması için yanma odasında refrakter malzeme kullanılmaktadır.

Sekonder hava ile tam bir yanma sağlanmaktadır.

Yanma sonucu oluşan kurumların çevreye salınımı önlemek için kurum tutucu siklonlar üretilmektedir.

Kullanıcı firmanın isteği doğrultusunda iri boyutlarda olan odun tahta vb. yakıtların yanması için ikinci bir yanma kapağı vasıtası ile atık yakıtlar değerlendirilebilmektedir.

Yakıt besleme bunkerine tam otomatik olarak silodan yakıt gelmektedir. Talaş istenilen ayarda kazana aktarılabilmektedir.

Yanmanın mükemmel seviyede olması hız kontrol sürücüleri ile sağlanmaktadır.

Kazandan bunkere olası yanma ilerlemesi halinde su püskürtme sistemi ile yanma otomatik olarak söndürülebilmektedir.

Talaş biriktirme silosu karıştırıcılı olarak istenilen kapasitede üretilebilmektedir.

GALERİ