Akışkan Yataklı Kazanlar

AKIŞKAN YATAKLI KAZANLAR

Akışkan yataklı kazanlarda toz kömür yeterli hava basıncı etkisiyle kül ile karışık halde havada tam bir yanma meydana gelmektedir. Yanmanın askıda gerçekleşmesi nedeniyle yanma sonrası açığa çıkan ısı enerjisi ısı transfer yüzeyleri ile direkt temas halinde olduğundan dolayı kazan verimi yükselmektedir.

Akışkan yataklı kazanlarda yanan kömür tanelerinin iriliği 0-10 mm olması ve kireç-toz kömür karışımı askıda bir şekilde yanması sırasında yakıtın tüm yüzeyler ile temas halinde olması ile yanma verimliliği % 99 seviyelerine kadar çıkmaktadır. Yanma odasına beslenen sekonder taze hava, ilk yanma sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazlarınında yakılmasını sağlayarak hem verimin artırılmasını hemde çevreye zararlı karbonmonoksit gazlarının havaya atılmasını önlemektedir. Ayrıca yanma bölümündeki sıcaklığın PLC otomasyon sistemi ile 900C nin üzerine çıkmamasını sağlayarak, kömürde kül ergimesi yaşanmamakta ve çevre için tehlikeli olan zehirli NOx gazları açığa çıkmamaktadır.

Akışkan yataklı kazanların bir avantajı ise bu kazanlarda yanma sistemine insan müdahalesinin olmamasıdır. Sİstem ne kadar büyük olursa olsun tam otomatik PLC sayesinde en az işçilikle çalıştırılabilmektedir. Bu yüzden akışkan yataklı kazanlar kullanımı en kolay ve otomasyonu en gelişmiş katı yakıt yanma sistemidir.

Akışkan yataklı kazanlarda yanma odasından çıkan gazlar özel bir dizayna sahip multisiklondan geçirilir ve havaya atılması önlenen toz partiküllerinin %80 i burada tutulur. Kalan toz partiküller ise, sistemin devamında bulunan  torbalı filtrede tutularak , çevrede herhangi bir tozluluktan kaynaklanan kirlilik  oluşmaz.

 

GALERİ